Jak skorzystać z funduszy na modernizację budynków? Poznaj Program Dostępność Plus | LiftExpo Poland

23 kwietnia 2018 roku zaprezentowano Program Dostępność Plus 2018-2025, który został uznany za jedno z pięciu najważniejszych działań rządu. Celem programu jest zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w zakresie architektury, informacji i komunikacji.

 

Co to jest program dostępność plus?

 

Program Dostępność Plus to pierwszy w Polsce, wszechstronny projekt dotyczący dostępności. Ma on na celu umożliwienie osobom ze specjalnymi potrzebami łatwego dostępu do zasobów, usług oraz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym. Program skupia  się na adaptacji przestrzeni publicznych, architektury, transportu i produktów, aby spełniały one wymagania wszystkich obywateli.

Twórcy programu szczególnie podkreślają inwestycje w nowe technologie. W zakresie cyfryzacji skupiono się na zapewnieniu uniwersalnej dostępności wszystkich serwisów administracji rządowej.

Na inwestycje związane z programem przeznaczono około 23 miliardy złotych w okresie 2018-2025. Finansowanie pochodzi z funduszy europejskich, funduszy norweskich i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), a także z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Program został przyjęty uchwałą nr 102/2018 Rady Ministrów dnia 17 lipca 2018 roku.

Źródło https://www.gov.pl/web/popcwsparcie/czym-jest-program-dostepnosc-plus-2018-2025

 

Pożyczka z Funduszu Dostępności

 

Kto może skorzystać z programu?

 

Z programu Dostępność Plus mogą korzystać właściciele budynków wielorodzinnych oraz podmioty prawne, takie jak spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy towarzystwa budownictwa społecznego. Program jest także skierowany do zarządców budynków użyteczności publicznej w sektorze publicznym, na przykład urzędów, przychodni lekarskich, uczelni wyższych i instytucji kulturalnych.

Program Dostępność Plus nie jest skierowany do osób prywatnych. Jeśli potrzebujesz wsparcia w usuwaniu barier architektonicznych w swoim mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, możesz skorzystać z innych źródeł finansowania dostępnych w jednostkach samorządowych lub instytucjach wspierających osoby z niepełnosprawnościami, takich jak PFRON.

Jak uzyskać dofinansowanie z programu Dostępność Plus?

 

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Dostępność Plus składa się do Banku Gospodarstwa Krajowego. Kluczowym elementem wniosku, niezbędnym do przyznania środków, jest Audyt Dostępności. Ten dokument szczegółowo ocenia stan budynku, wskazując na bariery, które utrudniają dostęp osobom o szczególnych potrzebach, takie jak schody, wąskie drzwi czy nieodpowiednie windy. Audyt Dostępności stanowi podstawę do opracowania planu działań mających na celu eliminację tych przeszkód i poprawę dostępności obiektu. Poznaj szczegóły wymaganych dokumentów.

Jeżeli chcesz, aby budynek, którym zarządzasz lub jesteś właścicielem, był przyjazny dla osób z ograniczoną mobilnością i umożliwiał im pełne uczestnictwo w życiu społecznym, program Dostępność Plus jest odpowiedni dla Ciebie. Problemy z pokonywaniem barier architektonicznych nie dotyczą tylko osób z niepełnosprawnościami, ale również seniorów, kobiet w ciąży oraz rodziców z małymi dziećmi. Aby Twój obiekt był dostępny dla wszystkich, warto zadbać o odpowiednie udogodnienia architektoniczne.

Pożyczka z Funduszu Dostępności

 

Współpracując z instytucjami finansującymi, BGK oferuje preferencyjne pożyczki na likwidację barier architektonicznych. Środki z Funduszu Dostępności można przeznaczyć na eliminację barier zewnętrznych, takich jak budowa lub modernizacja dojścia do budynku, wejścia do budynku (w tym montaż pochylni i platform pionowych), dojść do terenów wokół budynku (na przykład miejsc parkingowych, ogródków czy altan śmietnikowych), a także instalację głośnomówiących domofonów na odpowiedniej wysokości.

Pożyczka może być wykorzystana na likwidację barier wewnątrz budynków, obejmującą dobudowę szybu windowego oraz zakup i montaż dźwigu osobowego, wymianę lub modernizację istniejących, niedostosowanych wind, modernizację ciągów komunikacyjnych, prace związane z usuwaniem różnic wysokości podłoża oraz dostosowanie przestrzeni wspólnych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, a także odpowiednie oznakowanie wewnątrz budynku.

 

Co to jest program dostępność plus

 

Ważne jest, aby pamiętać, że pożyczki na zapewnienie dostępności budynków nie mogą być przeznaczone na finansowanie budowy lub modernizacji nowego budynku.

Dzięki finansowaniu z Funduszu, budynki stają się lepiej przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych. Osoby z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami mobilności lub percepcji zyskują swobodniejszy dostęp do dóbr i usług, co pozwala im brać równy udział w życiu społecznym i publicznym. Pożyczki te mogą być częściowo umorzone i łączone z dotacją ze środków PFRON lub innym wsparciem publicznym.

Źródło https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-dostepnosci/pozyczki-z-funduszu-dostepnosci

Program Dostępność Plus, zaprezentowany 23 kwietnia 2018 roku, jest kluczowym inicjatywą rządu mającą na celu zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług dla wszystkich obywateli, szczególnie osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodzin z dziećmi. Obejmuje on szeroki zakres inwestycji, m.in. w nowe technologie i usprawnienia architektoniczne. Dzięki temu inicjatywa przyczynia się do bardziej równomiernego dostępu do życia społecznego i publicznego dla wszystkich grup społecznych, wspierając integrację osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji.

Na nadchodzących targach LiftExpo Poland będzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat możliwości, jakie niesie ze sobą Program Dostępność Plus. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do konsultacji z ekspertami, którzy szczegółowo przedstawią procedury pozyskiwania funduszy na modernizację budynków. Specjaliści dostępni na stoiskach informacyjnych pomogą zrozumieć, jak skutecznie aplikować o środki, jakie wymagania trzeba spełnić oraz jakie korzyści można osiągnąć dzięki przystąpieniu do programu.

Udział w LiftExpo Poland to krok w stronę pełniejszej i bardziej dostępnej przestrzeni publicznej.

 

Rozwiń swój biznes z targami LiftExpo Poland!