Polska krajem biznesu. Inwestowanie w Polsce | LiftExpo Poland

Polska zajmuje 33. miejsce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej spośród 190 krajów na całym świecie, 3. miejsce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz 9. miejsce, jeśli chodzi o liczbę inwestycji typu „greenfield”. Inwestorów przyciągają niskie podatki, skuteczna ochrona praw inwestorów, łatwość zakładania firm, stabilne otoczenie makroekonomiczne i dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. Ponadto Polska jest regionalnym liderem w rozwoju i innowacjach oraz wspieraniu start-upów.

Polska w czołówce rankingu zaufania inwestorów

 

Polska w czołówce rankingu zaufania inwestorów

 

Inwestorzy, którzy chcą pomnażać swoje pieniądze, uważają nasz kraj za jedno z najlepszych miejsc na świecie. Po raz pierwszy od 2015 roku znaleźliśmy się w czołówce. W rankingu FDI Confidence Index® 2024, opublikowanym przez międzynarodową firmę doradczą Kearney, Polska zajęła 23. miejsce oraz 7. pozycję wśród rynków wschodzących (badanie zrealizowano w styczniu 2024 roku i wzięli w nim udział przedstawiciele najwyższego szczebla działających globalnie firm z 30 krajów).

Według ankiety sektory zaawansowanych technologii, motoryzacyjny, lotniczy oraz IT od lat są kluczowe dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Zapytani o najważniejsze czynniki przy wyborze miejsca do inwestycji, inwestorzy najczęściej wskazywali na potencjał technologiczny i innowacyjny Polski (17 proc. odpowiedzi). Również efektywność procesów prawnych i regulacyjnych (15 proc.), łatwość transferu kapitału (14 proc.), przejrzystość regulacji rządowych (13 proc.), oraz silna pozycja inwestorów i mocne prawa własnościowe (12 proc.) są oceniane pozytywnie.

 

Czy warto inwestować w Polsce?

 

Polska znajduje się w centralnej części Europy, co czyni ją naturalnym centrum logistycznym dla międzynarodowego handlu. Dzięki rozwiniętej sieci dróg w ramach Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz licznych portach morskich, takich jak Gdańsk i Szczecin, zarówno wschodnie, jak i zachodnie rynki są łatwo dostępne. W ostatnich latach Polska odnotowała stały wzrost gospodarczy, mimo globalnych kryzysów finansowych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), polski produkt krajowy brutto (PKB) wykazuje konsekwentny wzrost, wspierany dodatkowo przez fundusze europejskie. Prognozy Narodowego Banku Polskiego wskazują na wzrost PKB Polski o ponad 3,5% w 2019 i 2020 roku, podczas gdy średnia Unii Europejskiej wynosi około 2%.

Z perspektywy inwestora Polska oferuje wiele korzyści, takich jak specjalne strefy ekonomiczne z preferencyjnymi stawkami podatkowymi dla przedsiębiorców oraz różnorodne programy wsparcia dostępne na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Krajowe przepisy prawne ułatwiają zainteresowanym podmiotom rozpoczęcie działalności na polskim rynku. Polska ma rozbudowany rynek wewnętrzny, obejmujący ponad 38 milionów konsumentów, co czyni ją jednym z największych rynków w Europie. Wysoki poziom konsumpcji krajowej napędza również rozwój sektora usług i handlu detalicznego.

Sektor Badania i Rozwój w Polsce rozwija się dynamicznie, dzięki inwestycjom krajowych i zagranicznych firm. Zaawansowane centra badawcze współpracują z przemysłem, a rozwój technologiczny wspierany jest przez rządowe inicjatywy, takie jak program „Innowacyjna Gospodarka”. W 2017 roku Polska poprawiła swoją pozycję w Globalnym Indeksie Innowacyjności z 56. miejsca na 107 krajów do 38. miejsca na 127 krajów.

W Polsce dostępnych jest wiele źródeł finansowania projektów inwestycyjnych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Inwestorzy mogą również korzystać z wsparcia banków komercyjnych oraz instytucji takich jak Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Polska cieszy się dużą popularnością jako miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej w Europie. Centralne położenie, atrakcyjny rynek pracy i korzyści dla inwestorów zagranicznych to tylko niektóre z zalet wybierania Polski jako lokalizacji biznesowej.

 

Inwestycje na polskim rynku nieruchomości

 

Inwestycje na polskim rynku nieruchomości

Z raportu „Market Outlook 2024” CBRE wynika, że w roku 2024 inwestycje w nieruchomości komercyjne w Polsce nabiorą tempa i przewiduje się wzrost nawet o 10 procent rok do roku. Będziemy mogli zauważyć tendencje wzrostową w drugiej połowie 2024 w sektorach przemysłowym, logistycznym oraz mieszkaniowym. Jeśli chodzi o rynek biurowy to w największych miastach w Polsce najemcy będą utrzymywać aktywność, a w przypadku rynku handlowego będzie można zauważyć duzy rozwój spowodowany niższą inflacją i rosnącą siła nabywczą konsumenta. Jedynym czynnikiem ryzyka inwestorów pozostaje sytuacja geopolityczna oraz wysoka inflacja bazowa.

Nieruchomości coraz wyższej jakości

W przypadku rynku biurowego w Polsce zaczęto zwracać uwagę na optymalizację powierzchni i poprawę jej jakości. Jest to związane z potrzeby podnoszenia atrakcyjności biur, w celu zachęcenia pracowników do pracy stacjonarnej. Ma to również związek z dużym rozwojem montażu nowych dźwigów (wind) oraz potencjale na modernizację i konserwację istniejącej infrastruktury transportu pionowego, która w tym momencie stanowi ponad połowę wszystkich realizacji w Polsce.  W efekcie rośnie liczba najemców. W 2023 roku w Warszawie popyt osiągnął 749 tys. mkw., co stanowi wzrost o 15-20 proc. w porównaniu z latami pandemii (2020-2021). W miastach regionalnych odnotowano rekordowy popyt na poziomie 740 tys. mkw., co oznacza wzrost o 9 proc. względem dotychczasowego rekordu.

Inwestowanie w Polsce to decyzja, która oferuje ogromny potencjał i liczne możliwości. Dzięki strategicznemu położeniu, stabilnemu wzrostowi gospodarczemu, wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej, wartościowym zasobom ludzkim, rozwiniętemu rynkowi oraz innowacyjnemu środowisku, Polska jest idealnym miejscem dla biznesu w XXI wieku.

Dalszy rozwój infrastruktury, stabilny system polityczny i prawny w ramach Unii Europejskiej oraz ciągle rozwijający się sektor B+R sprzyjają zarówno małym, jak i dużym przedsięwzięciom inwestycyjnym. Polska przeszła przez wiele przemian, które uczyniły ją dzisiaj jedną z najbardziej atrakcyjnych opcji inwestycyjnych w Europie.